close
گیمینگ

با نقشه گنج در Red Dead Redemption 2 مقدار ۲۰۰۰ دلار دریافت کنید

گنج در Red Dead Redemption 2

۳ نقشه گنج در Red Dead Redemption 2 وجود دارد که به عنوان Jack Hall Gang reassure Maps شناخته می‌شوند که باید آن‌‌ها را یک به یک باید پیدا کنید و با پیدا کردن آن‌ها و دنبال کردنشان به ۲ شمش طلا می‌رسید که می‌توانید هر یک را به قیمت ۱۰۰۰ دلار بفروشید!

گنج در رد دد ۲ کجاست

گنج‌های زیادی در این بازی وجود دارد که هر یک روی نقشه خاصی مشخص شده‌اند. این گنج دارای ۲ شمش طلاست که مجموعا ۲۰۰۰ دلار ارزش دارد و مربوط به Jack Hall Gang در رد دد ۲ می‌شود.

در این مطلب به توضیح نحوه پیدا کردن یک به یک نقشه‌ها و رسیدن به گنج در رد دد ۲ می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید:

اولین نقشه گنج در Red Dead Redemption 2

اولین نقشه را باید بخرید و نمی‌توانید آن را پیدا کنید. فردی که باید نقشه گنج را از او بخرید در نزدیکی Dakota River است و نقشه اول گنج رد دد ردمپشن ۲ را به قیمت ۵ دلار به شما می‌فروشد.

اگر او را با ترساندن فراری دهید یا بکشید دیگر او را در این نقطه نخواهید دید.

البته می‌توانید نقشه اول را از Fence هم به قیمت ۹۰ سنت بخرید.

اولین نقشه گنج در Red Dead Redemption 2

با دنبال کردن اولین نقشه گنج در Red Dead Redemption 2 به دومین نقشه خواهید رسید. این نقشه شما را به Caliban’s Seat در جنوب Valentine می‌برد.

برای رسیدن به نقشه دوم در این لوکیشن باید به نوک قله بروید؛ خوشبختانه شیب این مسیر زیاد نیست و می‌توانید از آن راحت بالا بروید.

زمانی که به بالاترین نقطه رسیدید، به سمت چپ بپیچید و مسیر سرپایینی را که به یک صخره صاف می‌رسد دنبال کنید.

مراقب باشید که از روی صخره به پایین نیفتید.

در انتهای مسیر و در کناره سنگ سوراخ کوچکی وجود دارد که با گشتن آن دومین نقشه گنج در رد دد ردمپشن ۲ را پیدا می‌کنید.

دومین نقشه گنج در Red Dead Redemption 2

نقشه گنج دوم در Red Dead Redemption 2

این نقشه شما را به Cotorra Springs می‌برد.

در این لوکیشن چند سنگ بزرگ قرار دارد که در یکی از آن‌ها سوراخی وجود دارد. در این سوراخ سومین نقشه گنج رد دد ۲ قرار دارد.

سومین نقشه گنج در Red Dead Redemption 2

نقشه گنج سوم در رد دد 2
گنج در Red Dead Redemption 2

این نقشه شما را به O’Creagh’s Run می‌برد که در شرق Grizzlies واقع شده‌است.

در وسط دریاچه، جزیره سنگی کوچکی وجود دارد که باید تا آنجا شنا کنید.

در ساحل این جزیره سنگ دیگری که سوراخ است قرار دارد که با گشتن آن ۲ شمش طلا پیدا می‌کنید.

شمش طلا در رد دد ۲

این ۲ شمش طلا را می‌توانید به Fence بفروشید و او هر یک از آن‌ها را به قیمت ۱۰۰۰ دلار از شما خریداری می‌کند که در نهایت شما را پیدا کردن گنج در Red Dead Redemption 2، مقدار ۲۰۰۰ دلار پول بدست می‌آورید.

نظرات خود را ثبت کنید