close
گیمینگ

تمام فیتالیتی های مورتال کامبت ۱ و نحوه انجام آن‌ها

فیتالیتی های مورتال کامبت 1

به دنبال این هستید که تمام فیتالیتی های مورتال کامبت ۱ را یاد بگیرید و آن‌ها را انجام دهید؟ Fatality حرکت‌های نمایشی پایانی شخصیت‌های بازی مورتال کامبت است که می‌توانید بعد از شکست رقیب خود در بازی روی شخصیت آن‌ها انجام دهید.

فیتالیتی‌ها معمولا به نصف شدن شخصیت رقیب ختم می‌شود و هر شخصیت فیتالیتی‌های مخصوص خود را با توجه به سلاح‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کند، دارد. در این مطلب لیست کامل فیتالیتی های مورتال کامبت ۱ و نحوه انجام آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

بیشتر بخوانید: قوی ترین شخصیت مورتال کامبت ۱

آموزش اجرای فیتالیتی های مورتال کامبت ۱

فیتالیتی های Mortal Kombat 1

در ادامه لیست فیتالیتی‌ها و کد و نحوه اجرای آن‌ها را در Mortal Kombat 1 می‌بینید. اجرای فیتالیتی در مورتال کامبت مانند وارد کردن رمز در GTA V است؛ شما باید یک خط دستور که در ترتیبی از کلیک دکمه‌ها تشکیل شده‌است را در بازی وارد کنید تا فیتالیتی اجرا شود.

دقت کنید که فیتالیتی تنها زمانی قابل اجراست که آیکن Finish Him بعد از شکست رقیبتان در یک مبارزه دو راندی نمایش داده شود.

همچنین دقت کنید که دستورات فیتالیتی های مورتال کامبت که در ادامه می‌بینید برای زمانی است که شخصیت شما در سمت چپ تصویر و به سمت راست ایستاده باشد؛ در غیر این صورت باید در دستورات فیتالیتی زیر جهت دکمه‌های راست و چپ را عوض کنید.

همچنین به فاصله خود با شخصیت رقیب در زمان اجرای فیتالیتی توجه کنید. بعضی از فیتالیتی‌ها از فاصله نزدیک، بعضی متوسط و بعضی از هر فاصله‌ای قابل اجرا هستند.

بیشتر بخوانید: رمزهای جی تی ای وی در ایکس باکس | رمزهای جی تی ای وی در PS4 | رمزهای جی تی ای وی در کامپیوتر | بهترین DNS برای پلی استیشن و نحوه تنظیم DNS در PS4 و PS5

لیست Fatality ها در Mortal Kombat 1


فیتالیتی‌های Ashrah

Heavenly Light

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، راست، پایین، مثلث

فیتالیتی دوم Ashrah

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، پایین، چپ، دایره

فیتالیتی‌های Baraka

Split Decision

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، راست، پایین، مربع

فیتالیتی دوم Baraka

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، چپ، پایین، دایره

فیتالیتی های Cyrax (Kameo)

Annihilation

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، چپ، راست، R1

فیتالیتی های Darrius (Kameo)

Armed & Dangerous

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، چپ، راست، R1

فیتالیتی های Frost (Kameo)

Breaking Point

 • فاصله: هر فاصله‌ای
 • دستور: چپ، پایین، چپ، R1

فیتالیتی های General Shao

Spin Cycle

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، راست، پایین، مربع

فیتالیتی دوم General Shao

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، راست، چپ، مربع

فیتالیتی های Geras

Sand Storm

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، پایین، پایین، دایره

فیتالیتی دوم Geras

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، راست، چپ، مربع

فیتالیتی های Goro (Kameo)

Prince of Pain

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، راست، پایین R1

فیتالیتی های Havik

Atomic Heart

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، راست، پایین، دایره

فیتالیتی دوم Havik

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، چپ، پایین، مثلث

فیتالیتی های Jax (Kameo)

Big Boot

 • فاصله: زیاد
 • دستور: پایین، راست، پایین، R1

فیتالیتی های Johnny Cage

Hollywood Walk of Pain

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: راست، چپ، پایین، مثلث

فیتالیتی دوم Johhny Cage

 • فاصله: دور
 • دستور: راست، پایین، چپ، دایره

فیتالیتی های Kano (Kameo)

Heart Ripper

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، پایین، راست، R1

فیتالیتی های Kenshi

Blended

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: راست، چپ، پایین، مثلث

فیتالیتی دوم Kenshi

 • فاصله: دور
 • دستور: چپ، پایین، چپ، مربع

فیتالیتی های Kitana

Royal Blender

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، راست، پایین، دایره

فیتالیتی دوم Kitana

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، پایین، چپ، دایره

فیتالیتی های Kung Lao

Lao’d and Clear

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، راست، چپ، دایره

فیتالیتی دوم Kung Lao

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، پایین، پایین، ضربدر

فیتالیتی های Kung Lao (Kameo)

Klean Kut

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، چپ، راست R1

فیتالیتی های Li Mei

Roman Candle

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، چپ، راست، ضربدر

فیتالیتی دوم Li Mei

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، راست، پایین، دایره

فیتالیتی های Liu Kang

Twin Dragon

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، راست، چپ، دایره

Spaghettification

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، راست، چپ ضربدر

فیتالیتی های Mileena

Appetizer

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، راست، چپ، مربع

فیتالیتی دوم Mileens

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، راست، چپ، صربدر

فیتالیتی های Motaro (kameo)

Brain Blast

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، پایین، پایین، R1

فیتالیتی های Nitara

Vaeternus KomBAT

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، پایین، چپ، مربع

فیتالیتی دوم Nitara

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، پایین، چپ، دایره

فیتالیتی های Raiden

The Storm’s Arrival

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، راست، چپ، مثلث

فیتالیتی دوم Raiden

 • فاصله: دور
 • دستور: پایین، راست، چپ، مربع

فیتالیتی های Rain

The Red Sea

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، پایین، چپ، دایره

فیتالیتی دوم Rain

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، راست، چپ، ضربدر

فیتالیتی های Reiko

The Impaler

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، پایین، چپ، مثلث

فیتالیتی دوم Reiko

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، پایین، پایین، دایره

فیتالیتی های Reptile

Indigestion

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، چپ، پایین، دایره

فیتالیتی دوم Reptile

 • فاصله: پرش
 • دستور: راست، پایین، چپ، ضربدر

فیتالیتی های Sareena (Kameo)

Inner Demon

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، پایین، پایین، R1

فیتالیتی های Scorpion

Eye-Palling Victory

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، راست، چپ، R1

Killer Klones From Netherrealm

 • فاصله: هر فاصله‌ای
 • دستور: چپ، راست، چپ، مثلث

فیتالیتی های Scorpion (Kameo)

Toasty!!!

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، راست، پایین، R1

فیتالیتی های Sektor (Kameo)

Kompactor

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، راست، چپ، R1

فیتالیتی های Shang Tsung

Side Effects

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: چپ، پایین، پایین، دایره

فیتالیتی دوم Shang Tsung

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، پایین، چپ، مثلث

فیتالیتی های Shujinko (Kameo)

Five Point Strike

 • فاصله:  متوسط
 • دستور: پایین، چپ، پایین، R1

فیتالیتی های Sindel

Hair Comes Trouble

 • فاصله: متوسط
 • دستور: پایین، چپ، پایین، مربه

فیتالیتی دوم Sindel

 • فاصله: متوسط
 • دستور: چپ، راست، چپ، مثلث

فیتالیتی های Smoke

Hazed and Infused

 • فاصله: هر فاصله‌ای
 • دستور: چپ، راست، پایین، مربع

فیتالیتی دوم Smoke

 • فاصله: هر فاصله‌ای
 • دستور: پایین، راست، چپ، مثلث

فیتالیتی های Sonya Blade (Kameo)

Kiss

 • فاصله: دور
 • دستور: چپ، راست، پایین، R1

فیتالیتی های Stryker (Kameo)

Safety Vest

 • فاصله:  متوسط
 • دستور: راست، پایین، راست، R1

فیتالیتی های Sub-Zero

Hairline Fracture

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: راست، پایین، پایین، مثلث

Brain Freeze

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: راست، چپ، پایین، دایره

فیتالیتی های Sub-Zero (Kameo)

Spine Rip

 • فاصله: متوسط
 • دستور: راست، پایین، راست، R1

فیتالیتی های Tanya

Helping Hands

 • فاصله: نزدیک
 • دستور: پایین، چپ، پایین، ضربدر

فیتالیتی دوم Tanya

 • فاصله: پرش
 • دستور: چپ، راست، پایین، مثلث

لیست تمام فیتالیتی های مورتال کامبت ۱ را مشاهده کردید و با آن‌ها آشنا شدید. از این به بعد می‌توانید در هنگام بازی با دوستان خود و بعد از این که آن‌ها را شکست دادید از این فینیشرها و فیتالیتی‌ها استفاده کنید.

اما دقت کنید که فیتالیتی‌های مربوط به شخصیت‌های مورد علاقه خود را حفظ کنید، چرا که بعد از شکست رقیب خود چند ثانیه بیشتر برای فعال کردن آن‌ها نخواهید داشت.

1 دیدگاه

نظرات خود را ثبت کنید