close
حرکات تکنیکی fc 24

در EA FC 24 تعداد ۴ حرکت تکنیکی و فن جدید به بازی اضافه شده‌است و نزدیک به ۷۰ حرکت تکنیکی از حرکات تکنیکی FIFA 23 به این بازی منتقل شده‌اند تا به شما در عبور از هر خط دفاعی کمک کنند. در این مطلب با حرکات تکنیکی EA FC 24 و تعداد ستاره لازم برای اجرا هر حرکت توسط بازیکنان آشنا می‌شویم.

EA بازیکنان بازی خود را از نظر مهارت دریبل زدن به ۵ لول یا سطح مختلف با تعداد ستاره مشخص کرده‌است. هر بازیکن نیز با توجه به تعداد ستاره‌ای که دارد می‌تواند تا هر لول از حرکات تکنیکی EA FC 24 را اجرا کند.

تمام بازیکنان قادر به اجرای حرکات تکنیکی یک ستاره هستند، اما حرکات تکنیکی ۵ ستاره مختص حرفه‌ای‌ترین بازیکنان هستند.

با این وجود در دنیای واقعی بازیکنان ۵ ستاره بازی مهارت یکسانی در اجرای حرکات مختلف ندارند، به همین دلیل و برای طبیعی‌تر جلوه دادن اتفاقات بازی سیستمی به نام Playstyles در FC 24 تعریف شده‌است که مهارت‌های هر بازیکن قوی را مقداری به واقعیت نزدیک می‌کند.

در ادامه به تمام حرکات تکنیکی EA FC 24 به صورت دسته بندی شده بر اساس تعداد ستاره لازم آشنا می‌شویم.

بیشتر بخوانید:

حرکات تکنیکی جدید FC 24

حرکات تکنیکی EA FC 24

در FC 24 چهار حرکت تکنیکی جدید اضافه شده‌است که در این بخش با این حرکات، نحوه انجام آن‌ها و تعداد ستاره‌های لازم برای انجامشان آشنا می‌شویم.

حرکت تکنیکیتعداد ستاره لازمنحوه اجرا در PlayStationنحوه اجرا در Xbox
Ball Roll Drag4 ستارهL1 را نگهدارید + RS را به سمت جلو خودتان بزنید، راست/چپLB را نگهدارید + RS را به سمت جلو خودتان بزنید، راست/چپ
Drag Ball Turn4 ستارهL2 را نگهدارید + RS را به سمت عقب نگهداریدLT را نگهدارید + RS را به سمت عقب نگهدارید
Flair Nutmeg5 ستارهL1 و R1 را نگهدارید + RS را در جهت حرکتتان بزنیدLB و RB را نگهدارید + RT را در جهت حرکتتان بزنید
Flair Rainbow5 ستارهL1 را نگهدارید + RS را به عقب و سپس به جلو بزنیدLB را نگهدارید + RS را به عقب و سپس به جلو بزنید

حرکات تکنیکی ۱ ستاره FC 24

تمام بازیکنان FC 24 می‌توانند این حرکات را اجرا کنند و در کنار آن، انجام این حرکات نیز بسیار ساده است.

حرکت تکنیکینحوه اجرا در PlayStationنحوه اجرا در Xbox
First Time Feint TurnL1 و R1 را نگهدارید + LS را به سمت پایین بزنیدLB و RB را نگهدارید + LS را به سمت پایین بزنید
Bridge Skillدوبار R1 را بزنیددوبار RB را بزنید
Directional NutmegL1 و R1 را نگهدارید + RS را به هر جهتی که می‌خواهید بزنیدLB و RB را نگهدارید + RS را به هر جهتی که می‌خواهید بزنید
Ball JuggleL2 + زدن R1LT + زدن RB
Open Up Fake Shot LeftL1 را نگهدارید + مربع یا دایره سپس ضربدر + LS به سمت بالا و چپ حرکت قطریLB را نگهدارید + X یا B سپس A + LS به سمت بالا و چپ حرکت قطری
Open Up Fake Shot RightL1 را نگهدارید + مربع یا دایره سپس ضربدر + LS به سمت بالا و راست حرکت قطریLB را نگهدارید + X یا B سپس A + LS به سمت بالا و راست حرکت قطری
Flick Up for volleyR1 را نگهدارید + RS را فشار دهیدRB را نگهدارید + RS را فشار دهید

حرکات تکنیکی ۲ ستاره FC 24

اجرای حرکات ۲ ستاره نیز مانند ۱ ستاره‌ها راحت است و بیشتر بازیکنان می‌توانند این حرکات را انجام دهند.

حرکت تکنیکینحوه اجرا در PlayStationنحوه اجرا در Xbox
Feint Forward and TurnRS را دوبار به سمت پایین بزنیدRS را دوبار به سمت پایین بزنید
Body Feint Right/LeftRS را به سمت راست/چپ بزنیدRS را به سمت راست/چپ بزنید
Stepover Right/LeftRS را از سمت بالا به سمت راست/چپ بچرخانیدRS را از سمت بالا به سمت راست/چپ بچرخانید
Reverse Stepover Right/LeftRS را از سمت راست/چپ به سمت بالا بچرخانیدRS را از سمت راست/چپ به سمت بالا بچرخانید
Ball Roll Right/LeftRS را به سمت راست/چپ نگهداریدRS را به سمت راست/چپ نگهدارید
Drag BackL1 + R1 + LS را به سمت پایین بزنیدLB + RB + LS را به سمت پایین بزنید

حرکات تکنیکی ۳ ستاره FC 24

در این مرحله بازیکنان حرفه‌ای از غیر حرفه‌ای جدا می‌شوند. انجام حرکت های تکنیکی ۳ ستاره FC 24 نیازمند مقداری تمرین هستند تا علاوه بر اجرا کردنشان، بتوانید در لحظه درست و به طور اثرگذاری از آن‌ها در بازی استفاده کنید.

حرکت تکنیکینحوه اجرا در PlayStationنحوه اجرا در Xbox
Stutter FeintL2 را نگهدارید + RS را به سمت راست و سپس چپ بزنید (یا چپ و سپس راست)LT را نگهدارید + RS را به سمت راست و سپس چپ بزنید (یا چپ و سپس راست)
Heel FlickRS را به سمت بالا و سپس پایین بزنیدRS را به سمت بالا و سپس پایین بزنید
Roulette RightRS را از موقعیت پایین به صورت ساعتگرد بچرخانید تا به موقعیت راست آن برسیدRS را از موقعیت پایین به صورت ساعتگرد بچرخانید تا به موقعیت راست آن برسید
Roulette LeftRS را از موقعیت پایین به صورت پاد-ساعتگرد بچرخانید تا به موقعیت چپ آن برسیدRS را از موقعیت پایین به صورت پاد-ساعتگرد بچرخانید تا به موقعیت چپ آن برسید
Fake Left and go rightRS را پاد-ساعتگرد از سمت چپ به راست بچرخانیدRS را پاد-ساعتگرد از سمت چپ به راست بچرخانید
Fake Right and go leftRS را ساعتگرد از سمت راست به چپ بچرخانیدRS را ساعتگرد از سمت راست به چپ بچرخانید
Heel Chop right/left (در حال دویدن)L2 را نگهدارید + مربع یا دایره را بزنید و سپس ضربدر را بزنید + LS را به سمت راست/چپ ببرید و نگهداریدLT را نگهدارید + X یا B را بزنید و سپس A را بزنید + LS را به سمت راست/چپ ببرید و نگهدارید

حرکات تکنیکی ۴ ستاره FC 24

زمانی که می‌خواهید یک حرکت در یک سوم پایانی زمین انجام دهید تا فاصله‌ای بین خود و مدافع حریف برای ایجاد فرصت گل‌زنی ایجاد کنید. حرکات ۴ ستاره حرکاتی هستند که باید آن‌ها را از حفظ باشید. البته استفاده موثر از این حرکات نیاز به تمرین و موقعیت شناسی دارد.

حرکت تکنیکینحوه اجرا در PlayStationنحوه اجرا در Xbox
Heel to ball rollL1 را نگهدارید + RS را به سمت بالا و سپس پایین بزنیدLB را نگهدارید + RS را به سمت بالا و سپس پایین بزنید
Ball Hop (در حالت ایستاده)L1 را نگهدارید + RS را کلیک کنیدLB را نگهدارید + RS را کلیک کنید
Heel to Heel FlickRS را به سمت بالا و سپس پایین بزنیدRS را به سمت بالا و سپس پایین بزنید
Simple RainbowRS را به سمت پایین و سپس دوبار به سمت بالا بزنیدRS را به سمت پایین و سپس دوبار به سمت بالا بزنید
Spin RightR1 را نگهدارید + RS را به صورت ساعتگرد از پایین تا سمت راست بچرخانیدRB را نگهدارید + RS را به صورت ساعتگرد از پایین تا سمت راست بچرخانید
Spin LeftR1 را نگهدارید + RS را به صورت پاد-ساعتگرد از پایین تا سمت چپ بچرخانیدRB را نگهدارید + RS را به صورت پاد-ساعتگرد از پایین تا سمت چپ بچرخانید
Stop and Turn Right/Left (در حال دویدن)RS را به سمت بالا و سپس راست/چپ بزنیدRS را به سمت بالا و سپس راست/چپ بزنید
Ball roll cut rightRS را به سمت چپ نگهدارید و سپس LS را به سمت راست نگهداریدRS را به سمت چپ نگهدارید و سپس LS را به سمت راست نگهدارید
Ball roll cut leftRS را به سمت راست نگهدارید و سپس LS را به سمت چپ نگهداریدRS را به سمت راست نگهدارید و سپس LS را به سمت چپ نگهدارید
Fake Pass (در حالت ایستاده)R2 را نگهدارید + مربع یا دایره سپس ضربدرRT را نگهدارید + X یا B سپس A
Fake Pass Exit Right/LeftR2 را نگهدارید + مربع یا دایره سپس ضربدر + LS را قطری به سمت گوشه بالا راست/چپ ببریدR2 را نگهدارید + X یا B سپس A  + LS را قطری به سمت گوشه بالا راست/چپ ببرید
Quick Ball RollsRS را به سمت پایین نگهداریدRS را به سمت پایین نگهدارید
Drag to HeelL1 را نگهدارید + RS را به سمت پایین و سپس راست/چپ بزنیدLB را نگهدارید + RS را به سمت پایین و سپس راست/چپ بزنید
Lane Change Right/LeftL1 را نگهدارید + RS را به سمت راست/چپ ببرید و نگهداریدLB را نگهدارید + RS را به سمت راست/چپ ببرید و نگهدارید
Three Touch Roulette right/leftL1 را نگهدارید + RS را به سمت پایین و سپس راست/چپ بزنیدLB را نگهدارید + RS را به سمت پایین و سپس راست/چپ بزنید
Drag back spin right/leftRS را به سمت پایین و سپس راست/چپ بزنیدRS را به سمت پایین و سپس راست/چپ بزنید

حرکات تکنیکی ۵ ستاره FC 24

بازیکنان ۵ ستاره FC 24، بازیکنان سرشناس و ستاره‌های فوتبال جهان هستند؛ پس طبیعی است که مهارت بالایی در انجام حرکات تکنیکی و دریبل‌های مختلف داشته باشند.

حرکات تکنیکی زیر را تنها با این بازیکنان می‌توانید انجام دهید.

حرکت تکنیکینحوه اجرا در PlayStationنحوه اجرا در Xbox
Sombrero flick backwardsLS را به سمت پایین نگهداریدLS را به سمت پایین نگهدارید
Sombrero flick right/leftLS را به سمت راست/چپ نگهداریدLS را به سمت راست/چپ نگهدارید
Around the worldRS را یک دور کامل ساعتگرد یا پاد-ساعتگرد بچرخانیدRS را یک دور کامل ساعتگرد یا پاد-ساعتگرد بچرخانید
In air ElasticoRS را به سمت راست و سپس چپ بزنیدRS را به سمت راست و سپس چپ بزنید
Reverse in the air ElasticoRS را به سمت چپ و سپس راست بزنیدRS را به سمت چپ و سپس راست بزنید
Flick up for volleyLS را به سمت بالا نگهداریدLS را به سمت بالا نگهدارید
Chest FlickL2 را نگهدارید + دوبار RS را کلیک کنیدLT را نگهدارید + دوبار RS را کلیک کنید
T. Around the worldRS را از بالا یک دور کامل ساعتگرد بچرخانید و سپس آن را به وسط آورده و به بالا ببریدRS را از بالا یک دور کامل ساعتگرد بچرخانید و سپس آن را به وسط آورده و به بالا ببرید

حالا که به حرکات تکنیکی EA FC 24 به طور کامل آشنا شده‌اید بخش تمرین بازی را باز کنید و شروع به تمرین با این حرکات کنید تا بتوانید از آن‌ها به صورت موثر در بازی خود استفاده کنید.

برچسب‌ها : FC 24راهنمای بازی

نظرات خود را ثبت کنید